Uzmanlar AYT sorularını değerlendirdi… ‘Sayısalda son yılların en zor sınavıydı’

BİLFEN LİSELERİ

BİLGİ VE YORUM BİR ARADA
Türk dili ve edebiyatı sorularının soru kökleri, anlam ve edebiyat oranları ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer nitelikteydi. Sınav orta düzeyde sorulardan oluşmuştu. Yeni tarz soruya yer verilmeyen sınavda; 24 sorunun 6’sı anlama ve yorumlamaya, 18’i edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardı. Paragraf sorularının birkaçında çeldiriciler güçlüydü. Edebiyat sorularında Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgileri sorgulanmıştı, bilgi yanında öğrenciden bilgiyi yorumlaması da istenmişti. Alan bilgisine sahip, analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

YENİ ÜNİTELERDEN SORU YOKTU
Tarih soruları orta zorluk düzeyindeydi ve çoğunlukla ilgili konuların temel kazanımları sorgulanmıştı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf kazanımlarından 4, 10 ve 11’inci sınıf kazanımlarından 1, 12’nci sınıf kazanımlarından da 4 soru sorulmuştu. Bu alanda 4 yılın kazanımlarına yer verilmişti. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni eklenen ünitelerden soru sorulmamıştı. Soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de etkili oldu.

NET VE ANLAŞILIR NİTELİKTEYDİ
Sosyal Bilimler 1 testinde coğrafyadan 6, Sosyal Bilimler 2 testinde ise coğrafyadan 11 soru yer almıştı. Sorular 11 ve 12’nci sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştı. Coğrafya dersi ile ilgili alan bilgisini yorumlama, harita ve grafik okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorular vardı. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, zorluk derecesi orta düzeyde olan, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir.

MATEMATİK ZORLAYICIYDI
Matematik testi çok zor ve kolay sorulara yer vermeyen, orta-zor soruların fazla olduğu bir sınavdı. Sınavda akademik yeterliliğin yanında konular arası geçiş yapabilme ile işlem becerisi de ölçülmüştü. Testteki soru dağılımında farklılıklara gidilmesi dikkat çekici bir unsurdu. Örneğin polinom konusundan soru olmaması, logaritma konusundan bir soru sorulması gibi. MEB kaynaklarını, yardımcı kaynakları tarayan, akademik bilgisi ve analiz yeteneği olan öğrencilerin başarılı olabileceği ancak akademik olarak orta ve alt seviyedeki öğrencilerin zorlanacağı bir sınavdı. Sorular daha çok, iyi hazırlanmış adaylara göreydi.

BELİRLEYİCİ SORULAR VARDI
Fizik testinde 11 ve 12’nci sınıf konularından yedişer soru sorulmuştu. Soruların tamamının güncel, hayatla iç içe geçmiş, yaşam temelli olduğunu tespit ettik. Sadece 2 adet işlemli soruya yer verilmişti. Geri kalan 12 soru, bilgiye dayalı olarak sorulmuştu. Ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı. Öte yandan fizik testinde orta düzey öğrenciler için belirleyici sorular vardı. Sorulardan üçünde birden fazla konuya ait kazanımlar birleştirilmişti. Bu sayede bir soru aracılığıyla birden fazla konuya ilişkin kazanım sorgulanmaya çalışılmıştı. Bu durum ölçmede hataya yol açabilir. Geçen yıla göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

SON YILLARIN EN ZOR KİMYA TESTİ
Kimya testi müfredata uygun olarak hazırlanmış olup 8 soru 11’inci, 5 soru 12’nci sınıf kazanımlarından sorulmuştu. Sorular ayrıntıları görebilen, iyi işlem becerisine sahip olan, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği düzeydeydi. Soruların genelinde birden çok alt kazanım sorgulanmıştı. Bu da sınavın zor ve seçici olmasına neden olmuştu. Sınavda 12’nci sınıf müfredatından Kimya ve Elektrik ünitesinde yer alan ‘’Hücre Potansiyelini Etkileyen Faktörler ve Nernst Denklemi’’ alt kazanımından gelen sorunun öğrencide çelişki yaratabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak kimya soruları beklenenden daha zor sorulmuştu ve hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektirdi. Ayrıca bilgi donanımı iyi olan, analitik düşünebilen ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

DERİNLİKLİ BİLGİ İSTENDİ
Biyoloji alanında sorulan 13 sorunun; 7’si 11’nci sınıf konularının, 6’sı ise 12’nci sınıf konularının kazanımlarından sorulmuştu. Sınav sorularının tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığını gördük. Sınavın çok daha derinlikli bilgi isteyen sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu noktada konuyu tam olarak bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı denilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir